Tag: công suất quạt

Phá sập nhà bằng 100 chiếc quạt

Cuộc thí nghiệm này được thực hiện tại một trung tâm nghiên cứu an toàn nhà cửa ở South Carolina, Mỹ, nhằm kiểm chứng tính ưu việt của những vật liệu xây dựng cải tiến. Sau khi bị quét bởi