Tag: nắng nóng

Nắng nóng gia tăng ở Bắc Bộ

Vùng thấp nóng tiếp tục phát triển và mở rộng, ngay từ khi mới phát triển đã gây ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ 35 – 37 độ C cho các tỉnh phía tây Bắc Bộ. Ngày hôm