Tag: Quạt đá Kangaroo KG-203

Quạt đá Kangaroo KG-203

Hãng sản :     KANGAROO Chức năng :    • Làm mát • Các âm báo hệ thống • Các chức năng đặc biệt Cấu tạo :    • Hệ thống bánh xe cơ động • Hệ thống quạt gió hiện đại Công