Tag: sức khỏe

Cách bảo vệ sức khỏe khi sử dụng quạt lạnh

Cấu tạo của một chiếc quạt lạnh gồm thùng chứa nước hoặc nước đá, màng thẩm thấu nước tạo mát và một quạt nhỏ để thổi hơi lạnh ra ngoài. Khi hoạt động, nước từ thùng chứa sẽ được bơm